websikehealthcheck

Jogi nyilatkozat

Kérjük, az oldal használata előtt gondosan olvassa el a következő feltételeket és győződjön meg arról, hogy helyesen értelmezi azokat. A weboldal látogatója, felhasználója a weboldalhoz való hozzáféréssel, illetve a weboldal használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakban foglalt feltételeket. Amennyiben nem fogadja el ezeket a feltételeket, nem használhatja a weboldalt. A szolgáltató bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy visszavonhatja a hozzáférést vagy az oldal tartalmát, ezért a felhasználónak minden látogatáskor ellenőriznie kell a weboldalra vonatkozó felhasználási feltételeket.

Szellemi tulajdonjog, védjegyek

Minden jog fenntartva. A weboldalon található szövegek, képek, grafikák, hanganyag, animációk és videók, valamint ezek elrendezése szerzői jogvédelem és más vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll, személyes használatot meghaladó mértékű, bármely formában történő felhasználása kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélyével vagy a lentebb rögzített hivatkozási keretek között lehetséges. A weboldal tartalmát tilos kereskedelmi céllal sokszorosítani, terjeszteni, megváltoztatni, illetve harmadik feleknek továbbadni. A weboldal olyan anyagokat is tartalmazhat, amely harmadik felek szerzői jogi védelme alá tartoznak. További rendelkezésig a weboldalon található minden védjegy (pl. logó, embléma, szlogen) oltalom alatt áll, az a szolgáltató szellemi tulajdonát képezi.

Felelősségkorlátozás

Ezt a weboldalt a lehető legnagyobb gondossággal állították össze. Az információk pontossága és helyessége ennek ellenére nem garantálható. Ezúton kizárunk minden felelősséget bármilyen közvetett vagy közvetlen kárral kapcsolatban, amely e weboldal felhasználása nyomán keletkezik, kivéve, ha azok a szolgáltató szándékos cselekedetének vagy súlyos gondatlanságának következményei.

A weboldalhoz való hozzáféréssel, annak használatával, használatra képtelen állapotával, vagy a weboldal nem megfelelő működésével, esetleges hiányosságával, üzemzavarával, információtovábbítási késedelmével, illetve az ott megjelentetett információk, illetve anyagok felhasználásával a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Jelen weboldal linkeket tartalmaz olyan honlapokhoz, melyek nem állnak a szolgáltató ellenőrzése alatt. A linkekkel kapcsolt honlap tartalmáért nem vállaljuk a felelősséget. A szolgáltató ezeket a linkeket csak a szórakoztatás kedvéért biztosítja, és a link feltüntetése nem jelenti azt, hogy a szolgáltató jóváhagyja a linkelt honlapot.

Hivatkozás

A weboldalon nyilvánosan közzétett publikációk – kivéve, ha valamely anyagban ettől eltérő tartalmú nyilatkozat, illetve jelzés található -, a forrás megjelölésével szabadon átvehetők, illetve a szokásoknak megfelelően hivatkozhatóak. A nyilvánosan elérhető tartalmakra más weboldalakról közvetlen hivatkozások mutathatnak. Bárminemű tartalom (hír, cikk, fotó, videó és hanganyag) átvétele kizárólag a forrás megjelölésével lehetséges. Az oldal anyagainak más oldalon történő megjelentetése nem történhet olyan módon, hogy a hivatkozott anyag részben, vagy egészben a hivatkozó oldal részének tűnjék. Nem megengedett továbbá a weboldalon található tartalmak az eredeti jelentéstartalmat torzító idézése, átvétele. A forrás megjelölésének hiányából származó kárért a felhasználó közvetlenül felel.