websikehealthcheck

Rólunk

„A feladatunk az, hogy szellemi termékből produktum szülessen!”

A Magyar Kormány döntése értelmében 2021. január 1-től megkezdte működését a Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ, amelynek elsődleges célja az, hogy a sportághoz tartozó akadémiákon a tehetséggondozás, a sportolói elitképzés és a nevelés a lehető legmagasabb szakmai színvonalon valósuljon meg. Ennek érdekében a hazai sportakadémiáknak és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének konstruktívan együtt kell működnie.

Az utánpótlásban a képzési struktúrát olyan irányba kell terelni, amely megfelel a 21. század követelményeinek. Ennek érdekében szükség van arra, hogy közösen gondolkodjunk, hogy olyan közös irányt, utat jelöljünk ki, amelynek köszönhetően emelni tudjuk a szintet, a színvonalat. Ehhez kell az a szürkeállomány, amit a sportakadémiák képviselnek! A módszertani központ irányítása mellett meg kell teremteni egy olyan értékbázist, olyan irányelveket kell meghatározni, amelyek jó irányba viszik majd a komplett utánpótlást – Dr. Sáfár Sándor (sportakadémiák működésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos, Emberi Erőforrások Minisztériuma).

Össze kell fognunk, segítenünk kell egymást, hiszen egymásra vagyunk utalva. De nem csak a kosárlabdán belül kell együttműködésre törekednünk, nyitottak vagyunk arra is, hogy a két másik sportág, a kézilabda és a labdarúgás módszertani központjával is szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki. A feladatunk az, hogy szellemi termékből produktum szülessen! Minden erőforrás adott ahhoz, hogy a felhalmozott elméleti tudást átültessük a gyakorlatba: nem csak felzárkózni kell más sportnemzetekhez, hanem lehetőség szerint új dolgokat, új irányokat kell mutatni! – Dr. habil. Rátgéber László (Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ, igazgató)

Távlati célok, feladatok:

 • Sportágfejlesztés tudományos hátterének biztosítása
 • Tehetségek azonosítása, elitképzés támogatása a legmagasabb sportszakmai színvonalon
 • Iránymutatás az utánpótlás képzés minden területén
 • Szakmai konszenzus kialakítása nemzetközi szintéren is
 • Szoros együttműködés az államilag támogatott sportakadémiákkal, sportakadémiai érdekképviselet
 • Tendenciák elemzése
 • Korosztályos képzési minimumok és sportági posztspecifikus standardok meghatározása
 • Egységes teljesítmény diagnosztikai célrendszer meghatározása
 • Sportágspecifikus sérülésprevenciós és rehabilitációs program összeállítása
 • Analitika: mobil laboratórium kialakítása
 • Kiemelt partnerség a Testnevelési Egyetemmel, valamint regionális központként az akadémiával és sporttudományi képzéssel rendelkező felsőoktatási intézményekkel, Kelet-Magyarországon a Debreceni Egyetemmel, Nyugat-Magyarországon a Pécsi Tudományegyetemmel, Soproni Egyetemmel
 • Konstruktív együttműködés kialakítása további felsőoktatási intézményekkel, sportakadémiákkal, MKOSZ Szakmai Bizottságaival

SZELLEMI TERMÉKBŐL PRODUKTUM

 • Sportszakemberek országos szintű tovább- és átképzésének biztosítása (MKOSZ)
 • MKOSZ által szorgalmazott edzőtovábbképző rendszer átgondolása, újra értelmezése, megszervezése (játékvezető (tovább)képzés, fejlesztése, segítése; átképzések)
 • Sporttudományos kutatás, sportszakmai anyagok minőségének biztosítása, ellenőrzése, eredmények szervezése és visszacsatolása

A Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ egyik legfontosabb célja, hogy a hazai edzőképzés színvonalát tovább emelje. Az edzők számára olyan továbbképzőket szervezünk, amelyeken nemzetközileg is elismert szaktekintélyek előadásai és bemutató edzései révén olyan értékes tudásanyaggal bővíthetik ismereteiket, amelynek a későbbiekben biztosan hasznát veszik, s amelyek segítségével a legmagasabb szintű szakmai képzést biztosíthatják a magyar tehetségek számára.

A KSMK további projektje szakkönyvek fordítása, tankönyv készítése – a Tudástár bővítése!